na stronach firmy Teelmann Handels GmbH & Co. KG, Hörstel-Riesenbeck.
Państwa specjalista od konstrukcji spawanej oraz obróbki metalowej.